Start > Terminal LNG > Terminal LNG w Świnoujściu > Terminal a Środowisko > Działania proekologiczne prowadzone przez inwestora

Działania proekologiczne prowadzone przez inwestora


Działania proekologiczne prowadzone przez inwestora

Działania proekologiczne prowadzone przez inwestora:

- terminal będzie zlokalizowany 750 metrów od brzegu morskiego, w celu ochrony wydm białych i szarych, gatunków chronionych i zagrożonych,

- dokonano przeniesienia chronionych gatunków (kruszczyk rdzawoczerwony i tajęża jednostronna),

- przeniesiono płazy objęte ochroną na stanowiska zastępcze,

- zachowanie cennych siedlisk przyrodniczych w postaci zieleni izolacyjnej (nasadzenie ok. 3000 drzew i krzewów),

- ochrona hibernujących nietoperzy,

- stworzenie siedliska dla gatunku chronionego – zmieraczka plażowego,

- prowadzenie  stałego monitoringu oddziaływania  na środowisko,

- stanowisko przeładunku LNG oddalone o ok. 2 km od najbliższych zabudowań – w obrębie portu zewnętrznego, osłonięte nowym falochronem,

- stworzenie pasa zieleni od strony zabudowań (wał o wysokości 6 m, z nasadzonymi drzewami i krzewami),

- budowa nowego zejścia na plażę oraz parkingu dla turystów, oznakowanie szlaków turystycznych, stworzenie przyrodniczej ścieżki dydaktycznej.

Drukuj do pliku