Start > Polityka prywatności

Polityka prywatności


Polityka prywatności

Spółka Polskie LNG S.A. informuje i zapewnia, że wszelkie dane osobowe są  przechowywane i przetwarzane z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa, zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Drukuj do pliku