Start > Terminal LNG > Terminal LNG w Świnoujściu > Historia inwestycji

Inwestycja


Inwestycja

12 lutego 2009 r. spółka Polskie LNG otrzymała decyzję środowiskową dla część morskiej terminalu, wydaną przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie.

4 marca 2009 r. spółka Polskie LNG otrzymała decyzję środowiskową dotyczącą części lądowej, wydaną przez Prezydenta Miasta Świnoujście.

15 lipca 2009 r. spółka Polskie LNG otrzymała pozwolenie na budowę terminalu LNG, wydane przez Wojewodę Zachodniopomorskiego. Uprawomocnienie nastąpiło 4 sierpnia 2009 r.

20 sierpnia 2009 r. zostało podpisane porozumienie o współpracy pomiędzy Polskim LNG, Operatorem Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., Urzędem Morskim w Szczecinie oraz Zarządem Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. Porozumienie określa zasady współpracy pomiędzy stronami, w szczególności zakresy rzeczowe i harmonogramy poszczególnych projektów, które składają się na budowę gazoportu.

18 marca 2010 r. została podpisana umowa pomiędzy Polskim LNG i PGNiG na świadczenie w terminalu LNG usług regazyfikacji oraz usług dodatkowych.

10 czerwca 2010 r. w Świnoujściu podpisano umowę na nadzór inwestorski nad budową terminalu LNG z  Konsorcjum WS Atkins-Polska Sp. z o.o. (Polska) - Atkins Ltd. (Wielka Brytania).

15 lipca 2010 r.  została podpisana umowa na budowę terminalu gazu skroplonego (LNG) w Świnoujściu, pomiędzy inwestorem: spółką Polskie LNG S.A. a wykonawcą: konsorcjum Saipem S.p.A. (Włochy) – Saipem SA (Francja) – Techint Compagnia Technica Internazionale S.p.A. (Włochy) – Snamprogetti Canada Inc. (Kanada) – PBG SA (Polska) – PBG Export Sp. z o.o. (Polska).

23 marca 2011 r. odbyło się uroczyste wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę terminalu LNG w Świnoujściu.

13 października 2011 r. w Warszawie została podpisana umowa między spółką Polskie LNG a Instytutem Nafty i Gazu na dofinansowanie budowy terminalu LNG z Programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na kwotę 456 mln PLN.

30 listopada 2011 r. zakończono betonowanie ścian drugiego zbiornika na skroplony gaz w budowanym terminalu LNG w Świnoujściu.

 

 

Drukuj do pliku