Start > Strefa klienta > Instrukcja Terminalu


Instrukcja Terminalu

Instrukcja Terminalu, opublikowana przez Polskie LNG S.A., operatora systemu skraplania gazu ziemnego, jest instrukcją ruchu i eksploatacji instalacji oraz stanowi regulamin świadczenia usług regazyfikacji i usług dodatkowych.

Obecnie przygotowywana jest druga wersja Instrukcji Terminalu. Analizujemy uwagi i sugestie przekazane w trakcie przeprowadzonych konsultacji z rynkiem.

Instrukcja Terminalu – wersja obowiązująca

 

 

Drukuj do pliku