Start > O firmie > Misja Wizja

Misja Wizja


 

Misja Spółki Polskie LNG S.A.

Naszą misją jest aktywne wspieranie bezpieczeństwa i niezawodności odbioru LNG do polskiego i europejskiego systemu gazowego oraz współdziałanie z innymi podmiotami w rozwoju konkurencyjności na rynku gazowym.

Wizja Spółki Polskie LNG S.A.

Naszą wizją jest stać się znaczącym uczestnikiem europejskiego systemu przesyłowego gazu ziemnego, aby aktywnie wspierać bezpieczeństwo energetyczne kraju poprzez zapewnienie niezawodnego funkcjonowania Terminalu LNG. Osiągniemy to dzięki kompetentnemu zespołowi ludzi stosującemu najwyższe światowe standardy i działającemu zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju oraz poprzez dywersyfikację świadczonych usług i stosowanie czystych, bezpiecznych, nowoczesnych technologii.

Wartości

Odpowiedzialność:

  • Realizujemy z zaangażowaniem powierzone cele i zadania mając na uwadze dobro firmy i interesariuszy. 

Bezpieczeństwo:

  • Przestrzegamy procedur stosując najwyższe światowe standardy

Współpraca:

  • Budujemy więzi oraz podejmujemy działania w grupie na rzecz wspólnych celów w zespołach i pomiędzy zespołami.

Środowisko:

  • Prowadzimy działania z poszanowaniem środowiska naturalnego, realizując liczne działania proekologiczne

Rozwój:

  • Dbamy o rozwój naszych kompetencji w interesie naszej firmy oraz pracowników.

Efektywność:

  • Podejmujemy inicjatywy oraz wspieramy działania w celu osiągania zamierzonych efektów.

 

 

Drukuj do pliku