Start > O firmie > Kariera > Postępowanie rekrutacyjne

Kariera


Postępowanie rekrutacyjne

Proces rekrutacji w Polskim LNG S.A.

Rekrutacja w Polskim LNG S.A. jest uzależniona od bieżących potrzeb kadrowych Spółki.

Zgodnie z polityką personalną Polskiego LNG S.A. zakładającą promocję pracowników Spółki wewnątrz organizacji, działania rekrutacyjne rozpoczynamy przeglądem istniejących zasobów kadrowych Spółki tj. rekrutacją wewnętrzną. W drugiej kolejności przystępujemy do rekrutacji zewnętrznej.

 

Rekrutacja zewnętrzna

Pierwszym elementem w każdym procesie rekrutacji jest rozpatrywanie aplikacji przesłanych do Spółki. Wybranych kandydatów zapraszamy do dalszego etapu procesu tj. spotkań rekrutacyjnych.

W trakcie rekrutacji analizujemy umiejętności, wiedzę kandydatów i motywację do pracy pod kątem oczekiwanych przez nas kompetencji na danym stanowisku. Kompetencje rekrutowanych przez nas pracowników powinny być zgodne z wartościami Naszej Firmy. Aby to zweryfikować wykorzystujemy nowoczesne i profesjonalne metody rekrutacji, których dobór uzależniony jest od wymagań danego stanowiska.

 

Informacja zwrotna

Po rozmowach kwalifikacyjnych zostaje podjęta ostateczna decyzja o zatrudnieniu w Polskim LNG S.A. Zgodnie z naszymi zasadami każdy z kandydatów zaproszony na rozmowę kwalifikacyjną, otrzymuje w ciągu 2 tygodni od zakończenia procesu rekrutacyjnego informację o decyzji w sprawie jego kandydatury. Informację zwrotną przekazujemy mailowo lub telefonicznie. Podkreślamy, że odpowiadamy tylko na wybrane oferty pracy.

 

Jeżeli jesteś zainteresowany pracą w naszej Spółce możesz przesłać swoja aplikację korzystając z formularza dostępnego na stronie internetowej w zakładce "Formularz aplikacyjny".

Zgłoszone aplikacje przechowujemy w bazie danych kandydatów przez okres 6 miesięcy. Prosimy jednak pamiętać ,że przyjęcie kandydatury do bazy danych nie jest równoznaczne z zaproszeniem na spotkanie. Odpowiadamy na wybrane oferty.

Drukuj do pliku