Start > O firmie > Polskie LNG S.A. - informacje o spółce

Informacje o spółce


Polskie LNG S.A.

Polskie LNG S.A. jest właścicielem i operatorem Terminalu LNG im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Świnoujściu. W maju 2016 r. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki udzielił spółce koncesji na skraplanie gazu ziemnego i regazyfikację LNG w instalacjach skroplonego gazu ziemnego
do dnia 31 grudnia 2030 roku.

Zadaniem spółki Polskie LNG S.A. jest  eksploatacja i rozwój infrastruktury terminalu, jak również budowa rynku LNG w Polsce i regionie oraz kreowanie i udostępnianie klientom nowych usług
w obszarze gazu skroplonego. Działalność inwestycyjną Polskie LNG rozpoczęło w 2010 roku,
zaś terminal eksploatowany jest od 2016 r. Powstanie terminalu przyczyniło się do zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego naszego kraju i Europy Środkowo-Wschodniej, jak również umożliwiło import gazu skroplonego do Polski z dowolnego kierunku na świecie. Procesy technologiczne obsługiwane obecnie przez terminal to:

  • rozładunek LNG z tankowca przy nabrzeżu rozładunkowym,
  • procesowe składowanie LNG w zbiornikach,
  • regazyfikacja LNG i wysyłka gazu (NG) do Krajowego Systemu Przesyłowego,
  • załadunek LNG na cysterny samochodowe i ISO-kontenery.

Zdolność regazyfikacyjna terminalu wynosi 5 mld Nm³ rocznie. Na terenie terminalu zlokalizowane
są także dwa kriogeniczne zbiorniki do procesowego magazynowania LNG o pojemności 160 000 m³ każdy.

Spółka realizuje obecnie Program Rozbudowy Terminalu LNG, który składa się z czterech elementów:

  • Dodatkowej instalacji regazyfikacyjnej - zwiększającej nominalną moc regazyfikacyjną terminalu do 7,5 mld Nm3/rocznie.
  • Trzeciego zbiornika LNG – zwiększającego elastyczność pracy instalacji terminalu LNG oraz zapewniającego optymalną zdolność procesową składowania surowca.
  • Instalacji przeładunkowej LNG na kolej – rozszerzającej zakres świadczonych usług o możliwość załadunku kontenerów ISO i cystern kolejowych oraz umożliwiającą dotarcie do nowych potencjalnych klientów.
  • Dodatkowego nabrzeża statkowego, które umożliwi załadunek i rozładunek zbiornikowców, przeładunek LNG (transshipment) oraz załadunek jednostek bunkrujących LNG i usługę bunkrowania.

 

Polskie LNG zostało powołane w 2007 r. przez Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA.
Na mocy Uchwały Rady Ministrów z 19 sierpnia 2008 r. właścicielem Polskiego LNG został Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., spółka Skarbu Państwa odpowiadająca za bezpieczeństwo dostaw gazu ziemnego sieciami przesyłowymi.  8 grudnia 2008 r. nastąpiło nabycie 100% udziałów Polskiego LNG przez GAZ-SYSTEM S.A. Z dniem 1 stycznia 2010 r. spółka Polskie LNG sp. z o.o. uległa przekształceniu w spółkę akcyjną.

Nazwa spółki: Polskie LNG S.A.
Siedziba spółki: 72-602 Świnoujście, ul. Ku Morzu 1
KRS 0000345690, Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Wysokość kapitału zakładowego spółki: 1 668 000 000 PLN
NIP: 855 155 02 26
REGON: 320347291

Drukuj do pliku