Start > O firmie > Informacje korporacyjne > System zarządzania ISO > Zintegrowany system zarządzania

System zarządzania ISO


Zintegrowany system zarządzania

Początki systemowego podejścia do jakości w Spółce Polskie LNG S.A. datuje się na rok 2009, kiedy Spółka Polskie LNG S.A. wdrożyła „System zarządzania jakością” a następnie w roku 2011 „System zarządzania środowiskiem”

Następnym krokiem podjętym przez Spółkę Polskie LNG S.A. było poszerzenie „Zintegrowanego systemu zarządzania” o obszar BHP według normy OHSAS 18001, będące owocem prac wdrożeniowych prowadzonych w Spółce w 2014 roku.
Funkcjonowanie wg standardów ISO oraz OHSAS oraz ciągłe doskonalenie „Zintegrowanego systemu zarządzania”, potwierdza wdrożenie i utrzymywanie od 6 lat międzynarodowych standardów w zakresie zarządzania jakością, a tym samym fakt, że budowa kluczowej inwestycji dla bezpieczeństwa energetycznego kraju a obecnie eksploatacja i rozbudowa Terminalu, jest realizowana według najlepszych dostępnych standardów jakościowych, w harmonii z otoczeniem oraz zgodnie z wszystkimi wymogami prawa w zakresie ochrony środowiska oraz w dbałości o bezpieczeństwo i higienę pracy.

Spółka Polskie LNG dwukrotnie – w 2011 roku oraz 2014 roku zdobyła jedną z głównych nagród w konkursie Najwyższa Jakość Quality International. Kapituła Programu Najwyższa Jakość Quality International  pozytywnie oceniła przesłane do konkursu zgłoszenia i przyznała firmie Polskie LNG S.A. tytuł Laureata  w kategorii  QI Order –  najwyższej jakości, za System Zarządzania.

Nagroda jest ważną informacją dla wszystkich interesariuszy PLNG, że jakość i bezpieczeństwo są priorytetami w realizacji eksploatacji i rozbudowy unikatowej infrastruktury w Polsce.

Drukuj do pliku