Start > O firmie > Informacje korporacyjne > Polityka komunikacyjna spółki Polskie LNG

Polityka komunikacyjna spółki 


 

Spójna polityka informacyjna

Komunikacja Polskiego LNG prowadzona będzie w ramach spójnej polityki informacyjnej, realizowanej razem ze spółką GAZ-SYSTEM S.A.

Spójna polityka informacyjna obu spółek jest jednym z kluczowych elementów budowania wartości obu podmiotów oraz odzwierciedla wolę należytego wypełniania przez strony obowiązku informacyjnego spółek bezpośrednio i pośrednio nadzorowanych przez Skarb Państwa.

 

Podstawowym założeniem i deklaracją spółki Polskie LNG jest prowadzenie działań komunikacyjnych w sposób:

 • Spójny
 • Rzetelny
 • Efektywny

 

Wizerunek Polskiego LNG:

Działania komunikacyjne mają za zadanie wspierać wizerunek Polskiego LNG S.A. jako:

 • Lidera budującego rynek LNG w Polsce i regionie
 • Spółki prowadzącej kluczową dla Polski i regionu inwestycji w ramach Programu Rozbudowy Terminalu
 • Spółki rozwijającej się, nowoczesnej i innowacyjnej
 • Spółki kreującej i udostępniającej klientom nowe, innowacyjne usługi
 • Spółki zapewniającej Polsce bezpieczeństwo energetyczne

 

Zakres ram komunikacyjnych i deklaracji w podziale na obszary:

1. Komunikacja wewnętrzna

 • Promowanie i wspieranie efektywnej komunikacji wewnętrznej między biurami i pionami, lokalizacjami oraz poszczególnymi pracownikami
 • Umożliwienie wszystkim pracownikom właściwego dostępu do informacji
 • Włączanie pracowników w proces tworzenia wybranych komunikatów
 • Zwiększanie motywacji i zaangażowania pracowników w działania spółki poprzez kampanie komunikacyjne
 • Zapewnienie możliwości prowadzenia komunikacji dwukierunkowej z pracownikami 

2. Komunikacji z kluczowymi interesariuszami i podmiotami

 • Zapewnienie spójnych standardów komunikacji w spółce
 • Promowanie otwartej i rzetelnej komunikacji, wzmacniającej wizerunek spółki
 • Upowszechnianie i zwiększenie wiedzy na temat działalności spółki

3. Komunikacji z lokalnymi społecznościami

 • Zapewnienie pozytywnych relacji ze społecznością lokalną oraz władzami w miejscach działalności spółki
 • Wspieranie edukacji i działalności kulturalnej w społecznościach lokalnych
 • Zwiększenie wiedzy o przedsięwzięciach spółki wśród lokalnych społeczności
 • Prowadzenie lokalnych działań charytatywnych wspierających rozwój społeczności lokalnej

 

 

Drukuj do pliku