Start > Przetargi > Zamówienia niepubliczne > Zamówienie

Przetargi


19.12.2018

Dostawa, instalacja i konfiguracja dostarczanych urządzeń fizycznych Cisco oraz instalacja SDA (Software Defined Access) wraz z modułem ISE (Identity Service Engine), RZ/97/ZN/2018/PLNG

1. Ogłoszenie

2. SIWZ

3. Załącznik nr 1 - Wzór umowy;

4. Załącznik nr 2 -  Formularz „oferta”;

5. Załącznik nr 3 -  Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia.

6. Odpowiedzi 17.01.2019 r.

7. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

 

Drukuj do pliku