Start > Terminal LNG > Program Rozbudowy Terminalu LNG

Program Rozbudowy Terminalu LNG


 

Spółka realizuje obecnie Program Rozbudowy Terminalu LNG, który składa się czterech elementów:

 • Dodatkowych instalacji regazyfikacyjnych - zwiększających nominalną moc regazyfikacyjną terminalu do 7,5 mld Nm3/rocznie.
 • Trzeciego zbiornika LNG – zwiększającego elastyczność pracy instalacji terminalu LNG oraz zapewniającego optymalną zdolność procesową składowania surowca.
 • Instalacji przeładunkowej LNG na kolej – rozszerzającej zakres świadczonych usług o możliwość załadunku kontenerów ISO i cystern kolejowych oraz umożliwiającą  dotarcie do nowych potencjalnych klientów.
 • Dodatkowe nabrzeże statkowe, które umożliwi załadunek i rozładunek zbiornikowców, przeładunek LNG (transshipment) oraz załadunek jednostek bunkrujących LNG i usługę bunkrowania.

Harmonogram aktualności:

2019:

 • 24 I - Spółka Polskie LNG uzyskała komplet decyzji środowiskowych oraz lokalizacyjnych dotyczących wszystkich projektów realizowanych w ramach Programu Rozbudowy Terminalu LNG. Dokumenty środowiskowe mają status ostateczny a wydane przez Wojewodę Zachodniopomorskiego decyzje rygor natychmiastowej wykonalności (co wynika wprost z zapisów tzw. specustawy terminalowej).
 • 2 I - Ogłoszenie drugiego postepowania dotyczącego części morskiej - budowy dodatkowego nabrzeża statkowego

2018

 • 18 XII - Rozpoczęcie procesu przetargowego na część lądową:
  • Dodatkowych instalacji regazyfikacyjnych
  • Trzeciego zbiornika LNG
  • Instalacji przeładunkowej LNG na kolej
 • 21 VI - Wydanie przez Wojewodę Zachodniopomorskiego Spółce Polskie LNG decyzji o pozwoleniu na budowę inwestycji polegającej na rozbudowie mocy regazyfikacyjnych terminalu LNG w Świnoujściu.
 • 11 i 12 IV - Spotkanie w formule dialogu technicznego na temat projektu rozbudowy Terminalu LNG 
Drukuj do pliku