Start > O firmie > Komunikacja z akcjonariuszami

Komunikacja z akcjonariuszami


Komunikacja z akcjonariuszami

Polskie LNG Spółka Akcyjna jest jednoosobową spółką akcyjną, której jedynym akcjonariuszem jest spółka Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.

Nazwa spółki: Polskie LNG S.A.
Siedziba spółki: 72-602 Świnoujście, ul. Ku Morzu 1
Numer KRS: 0000345690, Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Wysokość kapitału zakładowego spółki: 1 668 000 000 PLN
NIP: 855 155 02 26
REGON: 320347291

Ogłoszenia dla akcjonariuszy

Data

Temat 

Treść zawiadomienia

30.09.2020

Pierwsze wezwanie do złożenia posiadanych dokumentów akcji

Spółka POLSKIE LNG Spółka Akcyjna z siedzibą w Świnoujściu, adres: ul. Ku Morzu 1, 72-602 Świnoujście, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000345690, kapitał zakładowy: 1 668 000 000 PLN (wpłaconym w całości), stosowanie do treści art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 288, 875 oraz 1086), niniejszym wzywa jedynego akcjonariusza - Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, do złożenia dokumentów akcji w Spółce.

Niniejsze wezwanie jest pierwszym z pięciu wezwań wymaganym przepisami ww. ustawy.

23.10.2020

Drugie wezwanie do złożenia posiadanych dokumentów akcji

Spółka POLSKIE LNG Spółka Akcyjna z siedzibą w Świnoujściu, adres: ul. Ku Morzu 1, 72-602 Świnoujście, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000345690, kapitał zakładowy: 1 668 000 000 PLN (wpłaconym w całości), stosowanie do treści art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 288, 875 oraz 1086), niniejszym wzywa jedynego akcjonariusza - Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, do złożenia dokumentów akcji w Spółce.

Niniejsze wezwanie jest drugim z pięciu wezwań wymaganym przepisami ww. ustawy.

18.11.2020

Trzecie wezwanie do złożenia posiadanych dokumentów akcji

Spółka POLSKIE LNG Spółka Akcyjna z siedzibą w Świnoujściu, adres: ul. Ku Morzu 1, 72-602 Świnoujście, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000345690, kapitał zakładowy: 1 668 000 000 PLN (wpłaconym w całości), stosowanie do treści art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 288, 875 oraz 1086), niniejszym wzywa jedynego akcjonariusza - Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, do złożenia dokumentów akcji w Spółce.

Niniejsze wezwanie jest trzecim z pięciu wezwań wymaganym przepisami ww. ustawy.

11.12.2020

Czwarte wezwanie do złożenia posiadanych dokumentów akcji

Spółka POLSKIE LNG Spółka Akcyjna z siedzibą w Świnoujściu, adres: ul. Ku Morzu 1, 72-602 Świnoujście, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000345690, kapitał zakładowy: 1 668 000 000 PLN (wpłaconym w całości), stosowanie do treści art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 288, 875 oraz 1086), niniejszym wzywa jedynego akcjonariusza - Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, do złożenia dokumentów akcji w Spółce.

Niniejsze wezwanie jest czwartym z pięciu wezwań wymaganym przepisami ww. ustawy.

5.01.2021 

Piąte wezwanie do złożenia posiadanych dokumentów akcji

POLSKIE LNG Spółka Akcyjna z siedzibą w Świnoujściu, adres: ul. Ku Morzu 1, 72-602 Świnoujście, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000345690, kapitał zakładowy: 1 668 000 000 PLN (wpłaconym w całości), stosowanie do treści art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 288, 875 oraz 1086), niniejszym wzywa jedynego akcjonariusza - Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, do złożenia dokumentów akcji w Spółce.

Niniejsze wezwanie jest piątym z pięciu wezwań wymaganym przepisami ww. ustawy.

 

Spółka informuje, iż dokumenty akcji należy składać w Biurze Spółki w Warszawie, Aleje Jerozolimskie 146, Budynek B, 02-305 Warszawa, pokój 31, we wszystkich dniach roboczych w godzinach 8:00 - 16:00.

W związku z ustawą z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 288, 875 oraz 1086), Spółka jest zobowiązana do pięciokrotnego wezwania akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.

Z dniem  1 marca 2021 r. nastąpi dematerializacja akcji, czyli wygaśnie moc obowiązująca wszystkich dokumentów akcji wydanych przez Spółkę, a akcjonariuszami będą wyłącznie osoby ujawnione w rejestrze akcjonariuszy, który zastąpi księgę akcyjną.

Drukuj do pliku