Start > O firmie > Kariera > Polityka personalna i Wartości spółki Polskie LNG S.A.

Kariera


Polityka personalna i Wartości spółki Polskie LNG S.A.

Polityka personalna i szkoleniowa oraz Wartości spółki Polskie LNG S.A.

"Polityka personalna oparta jest na założeniu, że pracownicy są głównym zasobem spółki. Od ich wiedzy, umiejętności, jakości pracy i zaangażowania zależy rozwój i konkurencyjność Polskiego LNG S.A.”

„Polityka szkoleniowa Polskiego LNG S.A. oparta jest na rozwoju kompetencji pracowników zgodnie z przyjętym modelem kompetencji oraz zasadzie utrzymania optymalnego poziomu zawodowego i etycznego pracowników Spółki. Stały rozwój i czytelne zasady szkoleń sprzyjają realizacji celów biznesowych Spółki.”

Głównym założeniem polityki personalnej i szkoleniowej spółki Polskie LNG S.A. jest zarządzanie poprzez przyjęty model kompetencji firmy, za kluczowe kompetencje osobiste, a tym samym podstawowe wartości Spółki uznano:

1.      Komunikację

2.      Współpracę

3.      Odpowiedzialność

Drukuj do pliku