Start > O firmie > Informacje korporacyjne > Transparency Template > How to become a customer / user

 

 


Jak zostać klientem / użytkownikiem Terminalu LNG

Podmiot ubiegający się o świadczenie usługi regazyfikacji albo usług regazyfikacji i usług dodatkowych składa wniosek o świadczenie usługi regazyfikacji na adres:

Polskie LNG S.A.
ul. Mszczonowska 4
budynek C
02-337 Warszawa

oraz przesyła dokumenty na adres e-mail: sekretariat.warszawa@polskielng.pl

Dodatkowe informacje:

Usługi
Złóż wniosek
Zdolności Terminalu LNG 
Instrukcja Terminalu
Operator Sieci Przesyłowej 
Informacje dotyczące zbiornikowców LNG:

 

 

 

Drukuj do pliku