Zdolności Terminalu LNG

Rynek pierwotny

Zdolność techniczna Terminalu LNG

5 mld m3/rok

Zdolność techniczna regazyfikacji

570 000 Nm3/h

dane bieżące

Zdolność techniczna ramion wyładunkowych

12 000 m3 LNG/h

1 975,680 GWh/dobę

Zdolność przeładunku na autocysterny

12 t LNG/h/st.

4,32 GWh/dobę

Zakontraktowana moc regazyfikacji

570 000 Nm3/h

dane bieżące

Zakontraktowana moc przeładunku

95 000 t LNG/rok

4,32 GWh/dobę

Dostępna moc regazyfikacji*

0 Nm3/h

dane bieżące

Dostępna moc przeładunku

0  t LNG/rok

0 GWh/dobę

Nominacje i renominacje dobowe

dane bieżące

Rzeczywista ilość zregazyfikowanego LNG

przepływ gazu na punkcie Terminal LNG ID 777001

Rzeczywista ilość LNG wyładowanego z tankowców

dane bieżące

Rzeczywista ilość LNG przeładowanego na autocysterny

dane bieżące

Ilość gazu w zbiornikach LNG

dane bieżące

* moc regazyfikacji wynikająca z różnicy w cieple spalania może być udostępniona jako Rozdzielona Moc Umowna

Alokacje zdolności regazyfikacyjnej

Polskie LNG S.A. w ramach procedury Open season przeprowadzonej w okresie 23 czerwca 2009 – 12 lutego 2010 dokonało alokacji zdolności regazyfikacyjnej instalacji LNG na poziomie 370 tys. Nm3/godzinę dla Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa SA. 

17 października 2017 r., w wyniku spełnienia się ostatniego z warunków zawieszających, wszedł w całości w życie Aneks nr 1 do Umowy Regazyfikacji zawartej między spółkami Polskie LNG i Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo. Na jego mocy PGNiG zakontraktowało całą zdolność regazyfikacyjną Terminalu tj. 570 tys. Nm3/godzinę. Umowa będzie obowiązywać do końca 2034 roku.

 

Metoda regazyfikacji skroplonego gazu ziemnego

Regazyfikacja skroplonego gazu ziemnego  (LNG) w Terminalu LNG w Świnoujściu polega na przywróceniu gazu ziemnego z postaci skroplonej (LNG) do postaci gazowej poprzez ogrzanie skroplonego surowca.

Podstawowymi urządzeniami do regazyfikacji LNG są odparowalniki typu SCV (ang. submerged combustion vaporiser). Do odparowania gazu skroplonego używana jest podgrzana, gazami spalinowymi, woda, która następnie oddaje ciepło zanurzonym w niej rurom, przez które przepływa skroplony gaz ziemny.

Współczynnik zużycia  LNG w celu przeprowadzenia procesu regazyfikacji (tzw. WZL - o którym mowa w Taryfie dla usług regazyfikacji LNG) określony jest obecnie na poziomie do 1,5 % wyładowanych ilości LNG w Terminalu LNG w Świnoujściu.

 

Informacje z rynku wtórnego

Obecnie brak ofert rynku wtórnego.

Drukuj do pliku