Start > Biuro prasowe > Informacje o spółce > Biogram - Paweł Jakubowski

Biogram - Paweł Jakubowski


 

Paweł Jakubowski, Prezes Zarządu spółki Polskie LNG , która jest operatorem i właścicielem  Terminalu LNG im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Świnoujściu. , Związany z branżą energetyczną od 2007 r., kiedy jako ekspert odpowiedzialny za nadzór nad kluczowymi projektami dywersyfikacyjnymi w Polsce (m.in. terminal LNG w Świnoujściu, dostawy gazu z szelfu norweskiego) rozpoczął pracę w Ministerstwie Gospodarki. W latach 2007 (listopad) - 2009 pracował w PGNiG S.A. w Biurze Badań i Rozwoju. Następnym krokiem w jego karierze było dołączenie do GAZ-SYSTEM S.A., gdzie zaangażowany był w rozwój długoterminowej strategii spółki oraz wprowadzenie nadzoru właścicielskiego nad spółką Polskie LNG S.A. Odpowiadał również za przygotowanie i realizację projektu budowy podziemnych magazynów gazu.

Od stycznia 2016 r., jako dyrektor Pionu Rozwoju w GAZ-SYSTEM, odpowiedzialny był za opracowanie i wdrożenie długoterminowego programu inwestycyjnego spółki w zakresie infrastruktury gazowej w Polsce, w tym m.in. urzeczywistnienie koncepcji Bramy Północnej poprzez rozbudowę Terminalu LNG w Świnoujściu rozbudowę połączeń transgranicznych z Litwą, Słowacją, Czechami i Ukrainą oraz realizację projektu Baltic Pipe. W tym ostatnim odpowiadał za przeprowadzenie procedury open season, podpisanie umowy przesyłowej oraz uzyskanie dofinansowania. Nadzorował również działania związane z europejskimi ramami regulacyjnymi w zakresie gazu, współpracą międzynarodową i rozwojem biznesu w zakresie usług LNG.

Od października 2017 r. do marca 2018 r. pełnił również funkcję Dyrektora Zarządzającego w Polskim LNG. Następnie objął stanowisko Prezesa Zarządu Spółki. Na tym etapie, jak podkreśla Paweł Jakubowski, najważniejszym zadaniem i celem w jego pracy jest stworzenie zdywersyfikowanego, konkurencyjnego i zintegrowanego rynku gazu ziemnego w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej.

Paweł Jakubowski jest absolwentem Politechniki Warszawskiej oraz Szkoły Głównej Handlowej. W latach  2017 – 2019 zasiadał także w zarządzie organizacji ENTSOG, zrzeszającej operatorów systemów przesyłowych gazu z państw Unii Europejskiej.

Drukuj do pliku