Start > Biuro prasowe > Aktualności > Wiadomość

Aktualności


15.04.2020

Aktualizacja harmonogramu Procedury Udostępnienia Terminalu LNG 2020

Spółka Polskie LNG wydłuża terminy na złożenie oferty (do 11 maja), a tym samym ogłoszenia wyników (15 maja) oraz podpisania umów na regazyfikację (22 maja).

Zgodnie pkt. 9.3. Procedury Udostępnienia Terminalu 2020 Polskie LNG S.A. dokonała zmiany harmonogramu tej procedury. Ponadto spółka wprowadziła kilka dodatkowych zmian treści Procedury Udostępnienia Terminalu 2020, Umowy o Regazyfikację oraz załączników do tych dokumentów, mających na celu doprecyzowaniu postanowień zawartych w tych dokumentach. W szczególności dotyczy to postanowień odnoszących się do gwarancji bankowej, którą Uczestnik Procedury jest zobowiązany przedłożyć przy złożeniu Oferty oraz utrzymywać w trakcie realizacji Umowy o Regazyfikację.

Szczegóły dotyczące aktualizacji harmonogramu Procedury Udostępnienia Terminalu LNG 2020

Drukuj do pliku