Start > Biuro prasowe > Aktualności > Wiadomość

Aktualności


24.03.2020

Polskie LNG: Uruchomienie Procedury Udostępnienia Terminalu 2020

Polskie LNG S.A., właściciel i operator Terminalu LNG im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego, informuje o uruchomieniu Procedury Udostępnienia Terminalu LNG 2020, która umożliwia uczestnikom rynku składanie wiążących ofert na świadczenie na ich rzecz usług regazyfikacji i usług dodatkowych.

Celem Procedury Udostępnienia Terminalu 2020 jest zawarcie Umów o regazyfikację w związku z Programem Rozbudowy Terminalu na rynkowych, równoprawnych i przejrzystych zasadach dla wszystkich zainteresowanych uczestników rynku paliw gazowych.

W wyniku Procedury Udostępnienia Terminalu LNG 2020 nastąpi przydział usług zapewniający:
• maksymalizację przychodów generowanych przez Polskie LNG, który sprzyja efektywnemu inwestowaniu w infrastrukturę LNG;
• stworzenie mechanizmu dla jak największego i bezpiecznego wykorzystania dostępnej infrastruktury LNG;
• zwiększenie płynności rynku paliw gazowych oraz rozwoju konkurencji.

Zasady udziału w Procedurze opisane zostały w  „Regulaminie Procedury Udostępnienia Terminalu LNG w Świnoujściu 2020”. Wszystkich zainteresowanych uczestników rynku zapraszamy do zapoznania się z dokumentami opublikowanym pod poniższym linkiem  https://www.polskielng.pl/strefa-klienta/procedura-open-season-dla-programu-rozbudowy/ 

Procedura Udostępnienia Terminalu LNG 2020 będzie prowadzona od 23 marca do 20 kwietnia br. Podpisanie Umów o Regazyfikację w ramach Procedury przewidziano na 30 kwietnia br.


O Polskim LNG S.A.
Polskie LNG S.A. (z Grupy Kapitałowej GAZ-SYSTEM S.A.) jest operatorem i właścicielem Terminalu LNG im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Świnoujściu. Działalność inwestycyjną Polskie LNG rozpoczęło w 2010 roku, zaś terminal eksploatowany jest od 2016 r. Powstanie terminalu przyczyniło się do zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego naszego kraju
i Europy Środkowo-Wschodniej, jak również umożliwiło import gazu skroplonego do Polski z dowolnego kierunku na świecie. 

Drukuj do pliku