Start > Biuro prasowe > Aktualności > Wiadomość

Aktualności


25.02.2020

Polskie LNG: uruchomienie Konsultacji Regulaminu Procedury Udostępnienia Terminalu LNG 2020

W związku z realizowanym Programem Rozbudowy Terminalu LNG w Świnoujściu, Polskie LNG S.A. informuje, że w dniu 24 lutego 2020 r. rozpoczęło rynkowe konsultacje Regulaminu Procedury Udostępnienia Terminalu LNG w Świnoujściu.

Celem Procedury Udostępnienia Terminalu LNG 2020 jest wiążące potwierdzenie zapotrzebowania rynku na usługi podstawowe w zakresie usług regazyfikacji jak również usługi dodatkowe, a także zapewnienie dostępu do rozbudowywanej infrastruktury na równoprawnych i przejrzystych zasadach dla wszystkich zainteresowanych uczestników rynku paliw gazowych.

W ramach konsultacji rynkowych, uczestnicy rynku mogą przesyłać do spółki Polskie LNG pisemne uwagi i pytania dotyczące Procedury Udostępnienia Terminalu LNG w Świnoujściu 2020 do Polskiego LNG S.A.

Wszyscy zainteresowani uczestnicy rynku proszeni są o zgłaszanie uwag i komentarzy najpóźniej do dnia 6 marca 2020 r., do godziny 17:00 (CET) na adres mailowy: openseason@polskielng.pl

Po zakończeniu etapu konsultacji, Polskie LNG S.A. przeprowadzi ocenę oraz podsumuje zebrane w trakcie konsultacji uwagi, i odpowiednio skoryguje Regulamin Procedury Udostępnienia Terminalu LNG w Świnoujściu 2020 r.

Szczegółowe informacje dostępne pod poniższym linkiem:

https://www.polskielng.pl/strefa-klienta/procedura-open-season-dla-programu-rozbudowy/

 

Zakres Programu Rozbudowy Terminalu LNG

Program Rozbudowy Terminalu w Świnoujściu składa się czterech komponentów:

  • SCV – dodatkowa instalacja regazyfikacyjna – zwiększająca nominalną moc regazyfikacyjną terminalu do poziomu 10 579 502 kWh/h rocznie.
  • Trzeci zbiornik LNG – poprawiający elastyczność pracy instalacji Terminalu LNG, dzięki zwiększeniu pojemności magazynowej o dodatkowe 180 tys. m3, co zapewni optymalną zdolność procesową składowania LNG.
  • Instalacja przeładunkowa LNG na kolej – rozszerza zakres świadczonych usług o możliwość załadunku LNG na kontenery ISO i cysterny kolejowe, co umożliwi dotarcie do nowych potencjalnych klientów.
  • Dodatkowe nabrzeże statkowe, które umożliwi załadunek i rozładunek zbiornikowców, przeładunek LNG (transshipment) oraz załadunek jednostek bunkrujących LNG i usługę bunkrowania.

 

PODSTAWA PRAWNA

Podstawą prawną przeprowadzenia Procedury Udostepnienia Terminalu 2020 są postanowienia art. 15 ust. 1 oraz 17 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie warunków dostępu do sieci przesyłowych gazu ziemnego i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1775/2005 (Dz.U.UE.L.2009.211.36), art. 32 Dyrektywy 2009/73/WE z dnia 13 lipca 2009 r. dotyczącej wspólnych zasad rynku wewnętrznego gazu ziemnego i uchylającą dyrektywę 2003/55/WE (DzU.UE.L. z 2009r. Nr 211 z zm.) oraz przepisy Prawa Energetycznego.

 

O Polskim LNG S.A.

Polskie LNG S.A. (z Grupy Kapitałowej GAZ-SYSTEM S.A.) jest operatorem i właścicielem Terminalu LNG im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Świnoujściu. Działalność inwestycyjną Polskie LNG rozpoczęło w 2010 roku, zaś terminal eksploatowany jest od 2016 r. Powstanie terminalu przyczyniło się do zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego naszego kraju i Europy Środkowo-Wschodniej, jak również umożliwiło import gazu skroplonego do Polski z dowolnego kierunku na świecie.

 

Schemat obecnego działania Terminalu LNG w Świnoujściu:

Procesy technologiczne obsługiwane obecnie przez terminal to: rozładunek LNG z tankowca przy nabrzeżu rozładunkowym, procesowe składowanie LNG w zbiornikach, regazyfikacja LNG i wysyłka gazu (NG) do Krajowego Systemu Przesyłowego, załadunek LNG na cysterny samochodowe i ISO-kontenery Zdolność przeładunkowa terminalu wynosi 5 mld Nm³ rocznie. Na terenie terminalu zlokalizowane są także dwa kriogeniczne zbiorniki do procesowego magazynowania LNG o pojemności 160 000 m³ każdy.

 

 

Drukuj do pliku