Start > LNG > Terminal a Środowisko > Raport oddziaływania przedsięwzięcia na Środowisko

Raport oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko


Raport oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

Raport (ocena) o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko jest opracowaniem techniczno-przyrodniczym. Pozwala on przeanalizować możliwości realizacji inwestycji w taki sposób, by była ona bezpieczna dla środowiska i nie stwarzała zagrożenia dla przyrody. Zawiera informacje zgodne z art. 52. Ustawy Prawo ochrony środowiska z 2001 r.

Przygotowany raport dołącza się do wniosku o wydanie decyzji środowiskowej. W zależności od rodzaju inwestycji może być on dokumentem obowiązkowym (dla inwestycji z tzw. I. grupy przedsięwzięć) lub fakultatywnym (dla inwestycji z II. grupy przedsięwzięć).

Inwestycja „Terminal regazyfikacyjny skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu” została zakwalifikowana do II. grupy przedsięwzięć. Zasady kwalifikacji inwestycji do jednej z tych dwóch grup przedsięwzięć zawarte są w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r.

Gotowy Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko Polskie LNG sp. z o.o. złożyła 17 grudnia 2008 r. do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie i Prezydenta Miasta Świnoujście.

Drukuj do pliku