Start > LNG > Terminal a Środowisko > Konsultacje wyników audytu środowiskowego (Due Diligence)

Konsultacje wyników audytu środowiskowego (Due Diligence)


Konsultacje wyników audytu środowiskowego

W związku z dofinansowaniem przez międzynarodowe instytucje finansowe realizowanej przez spółkę Polskie LNG S.A. budowy terminalu LNG w Świnoujściu, w listopadzie 2010 r. zakończono audyt środowiskowy (tzw. Due Diligence) dotyczący inwestycji, w realizację której zaangażowane są cztery podmioty: Polskie LNG S.A., Urząd Morski w Szczecinie, Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście oraz Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.
W wyniku tego procesu – zgodnego z wymogami Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju oraz standardami Międzynarodowej Korporacji Finansowej - opracowany został Pakiet Informacyjny, zawierający dokumenty, które prezentujemy poniżej:

1. Podsumowanie Nietechniczne (NTS)

2. Plan Zaangażowania Zainteresowanych Stron (SEP) (+ załączniki: A, B)

3. Plan Działań Środowiskowych i Społecznych (ESAP)

4. Przegląd Społeczny

5. Projekt Planu Działań na rzecz Bioróżnorodności (BAP)

Dodatkowo – zgodnie z najlepszymi praktykami w zakresie dostępu do informacji – prezentujemy także  dokumenty dotyczące realizacji inwestycji pod kątem środowiskowym.

6. Raport oceny oddziaływania na środowisko (EIA) dla terminalu LNG

7. Raport  oceny oddziaływania na środowisko (EIA) dla falochronu

8. Raport  oceny oddziaływania na środowisko (EIA) dla nabrzeża

9. Raport  oceny oddziaływania na środowisko (EIA) dla gazociągu

10. Raport środowiskowy dla pogłębiania przy falochronie

11. Raport środowiskowy dla pogłębiania przy nabrzeżu (+ załączniki: 1a, 1b, 2, 3, 4)

12. Ocena skutków oddziaływania na środowisko w ujęciu skumulowanym

13. Raport dot. aspektów ochrony środowiska, bezpieczeństwa i higieny pracy (EHS) projektu budowy terminalu LNG w Świnoujściu

 

Wszystkich zainteresowsanych projektem budowy terminalu LNG w Świnoujściu zapraszamy do przesyłania pytań na adres e-mail: pytaniaterminal@polskielng.pl lub przesyłania formularza do Oficera Łącznikowego.

Oficer Łącznikowy: 

Aleksandra Jampolska

ul. Mszczonowska 4 (budynek C)

02-337 Warszawa

tel: +48 22 590 84 17

tel.kom: +48 668 339 537

Drukuj do pliku