Start > Strefa klienta > Taryfa > Taryfa i stawki opłat


Taryfa i stawki opłat

Taryfa dla usług regazyfikacji LNG nr 2 spółki Polskie LNG S.A., operatora sytemu skraplania gazu ziemnego.

W związku z zatwierdzeniem przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w dniu 16 grudnia 2016 roku treści "Taryfy dla usług regazyfikacji LNG nr 2" poniżej publikujemy treść decyzji Prezesa Urzędu Regulacji i Energetyki oraz tekst taryfy. Na podstawie art. 47 ust. 4 Ustawy Prawo Energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 roku (Dz.U. z 2012 r., poz.1059 z póź. zm.) informujemy, że „Taryfa dla usług regazyfikacji LNG nr 1” wprowadzona jest do stosowania od dnia 1 stycznia 2017 roku.


Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w sprawie Taryfy


Taryfa dla usług regazyfikacyjnych LNG nr 2


****
Taryfa dla usług regazyfikacji LNG nr 1

W związku z zatwierdzeniem przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w dniu 2 czerwca 2016 roku treści "Taryfy dla usług regazyfikacji LNG nr 1" poniżej publikujemy treść decyzji Prezesa Urzędu Regulacji i Energetyki oraz tekst taryfy. Na podstawie art. 47 ust. 4 Ustawy Prawo Energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 roku (Dz.U. z 2012 r., poz.1059 z póź. zm.) informujemy, że „Taryfa dla usług regazyfikacji LNG nr 1” wprowadzona jest do stosowania od dnia 16 czerwca 2016 roku.


Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w sprawie Taryfy

Taryfa dla usług regazyfikacji LNG nr 1

Drukuj do pliku