Start > O firmie > Przetargi > Regulacje

Przetargi


Regulacje

Szanowni Państwo,

Informujemy, że wszystkie nasze zamówienia publiczne wszczynane od dnia 18 października 2018 r. są publikowane na platformie zakupowej pod adresem https://polskielng.eb2b.com.pl/ 

Jednocześnie udostępniamy Państwu Instrukcję obsługi platformy zakupowej eB2B – podręcznik Oferenta w wersji obowiązującej w dniu 13 grudnia 2018 r.

Nasze zamówienia publiczne wszczęte przed 18 października 2018 r. dostępne są nadal na naszej stronie w zakładce dotyczącej zamówień publicznych.  

Zamówienia niepubliczne ogłaszane są nadal na naszej stronie internetowej w zakładce dotyczącej zamówień niepublicznych.

 

 

1. Ustawa z dnia 24.04.2009 (pobierz)

2. Regulamin udzielania zamówień (pobierz)

3. Regulamin Sądu Polubownego (pobierz)

4. Załącznik nr 1 Taryfa opłat (pobierz)

5. Załącznik nr 2 Oświadczenie (pobierz)

6. Regulamin pracy Komisji przetargowych (pobierz)

Drukuj do pliku