Start > O firmie > System zarządzania ISO > Zintegrowany system zarządzania

System zarządzania ISO


Zintegrowany system zarządzania

Początki systemowego podejścia do jakości w Spółce Polskie LNG S.A.  datują się na rok 2009, kiedy Spółka Polskie LNG S.A. pierwszy raz przystąpiła do certyfikacji w obszarze jakości i w dniu 18.12.2009 otrzymała certyfikat na okres 3 lat. Przywiązując dużą wagę do problematyki ochrony środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem środowiska przyrodniczego przy prowadzonej budowie Terminala w Świnoujściu (obszar Natura 2000) zintegrowano obszar jakości ze środowiskiem wg wymogów normy ISO 14001 i w 2011r. uzyskano certyfikat  Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością i Środowiskiem.

18 grudnia 2012 roku nastąpiła recertyfikacja „Zintegrowanego systemu zarządzania jakością i środowiskiem”, która w związku ze zmianą podmiotu certyfikującego miała znamiona certyfikacji.

W maju 2014 roku nastąpiła certyfikacja obszaru BHP zgodnie z normą OHSAS 18001, będąca owocem prac wdrożeniowych prowadzonych w Spółce na przełomie 2013 i 2014 roku. W ramach certyfikacji zintegrowano systemy zarządzania jakością i środowiskiem z obszarem BHP.

W marcu 2017 roku Spółka pozytywnie przeszła wizytę kontrolną, w ramach której zmieniony został zakres certyfikatu z budowy na eksploatację terminala LNG.

Certyfikat „Zintegrowanego systemu zarządzania” wg standardów ISO oraz OHSAS, potwierdza wdrożenie i utrzymywanie od 6 lat międzynarodowych standardów w zakresie zarządzania jakością, a tym samym fakt, że budowa terminalu LNG – kluczowej inwestycji dla bezpieczeństwa energetycznego kraju – jest realizowana według najlepszych dostępnych standardów jakościowych, w harmonii z otoczeniem oraz zgodnie z wszystkimi wymogami prawa w zakresie ochrony środowiska oraz w dbałości o bezpieczeństwo i higienę pracy.

Spółka Polskie LNG dwukrotnie – w 2011 roku oraz 2014 roku zdobyła jedną z głównych nagród w konkursie Najwyższa Jakość Quality International. Kapituła Programu Najwyższa Jakość Quality International  pozytywnie oceniła przesłane do konkursu zgłoszenia i przyznała firmie Polskie LNG S.A. tytuł Laureata  w kategorii  QI Order – za  najwyższej jakości: System Zarządzania.

Nagroda jest ważną informacją dla wszystkich interesariuszy PLNG, że jakość i bezpieczeństwo są priorytetami w realizacji jednego z największych projektów infrastrukturalnych w Polsce.

Drukuj do pliku