Start > O firmie > Informacje o spółce

Informacje o spółce


Polskie LNG S.A.

Zadaniem spółki Polskie LNG S.A. jest  budowa i eksploatacja terminalu skroplonego gazu ziemnego (LNG) w Świnoujściu, który stanowi podstawę gazoportu. Powstanie terminalu LNG pozwoli na odbieranie gazu ziemnego - drogą morską - praktycznie z dowolnego kierunku na świecie, przez co przyczyni się do zwiększenia energetycznego bezpieczeństwa kraju.

Do obowiązków spółki należy:

  • wykonanie dokumentacji techniczno-ekonomicznej oraz uzyskanie zgód i pozwoleń administracyjnych,
  • wybór generalnego wykonawcy inwestycji,
  • monitoring i koordynacja działań związanych z budową terminalu.

Spółka Polskie LNG została powołana w 2007 r. przez Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA. Na mocy Uchwały Rady Ministrów z 19 sierpnia 2008 r. właścicielem Polskiego LNG został Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., spółka Skarbu Państwa odpowiadająca za bezpieczeństwo dostaw gazu ziemnego sieciami przesyłowymi.  8 grudnia 2008 r. nastąpiło nabycie 100% udziałów Polskiego LNG przez GAZ-SYSTEM S.A.
Z dniem 1 stycznia 2010 r. spółka Polskie LNG sp. z o.o. uległa przekształceniu w spółkę akcyjną.

GAZ-SYSTEM S.A. nadzoruje powstanie terminalu LNG, natomiast Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA jest odpowiedzialne za dostawy i transport skroplonego gazu ziemnego do terminala w Świnoujściu. 

Nazwa spółki: Polskie LNG S.A.
Siedziba spółki: 72-602 Świnoujście, ul. Ku Morzu 1
KRS 0000345690, Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Wysokość kapitału zakładowego spółki: 1 668 000 000 PLN
NIP: 855 155 02 26
REGON: 320347291

Drukuj do pliku