Start > O firmie > Przetargi > Zamówienia publiczne

Przetargi


Zamówienia publiczne

03.07.2018 „Dostawa ciągu pomiarowego gazu wraz z filtrem gazu", RZ/44/ZP/2018/PLNG

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. Sprostowanie ogłoszenia o zmówieniu - uzupełnienie informacji ze względu na ograniczenia publikatora

3. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia ("SIWZ")

4. Załącznik nr 1 SIWZ -...więcej

27.06.2018 „Dostawa dwóch niskociśnieniowych pomp LNG oraz dwóch wysokociśnieniowych pomp LNG”, RZ/43/ZP/2018/PLNG

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia ("SIWZ")

3. Załącznik nr 1 SIWZ - udostępniany jest po złożeniu oświadczenia o zachowaniu poufności

4. Załącznik nr 2 SIWZ

5. Załącznik nr 3...więcej

26.06.2018 Dialog techniczny dotyczący zaprojektowania, produkcji, montażu i uruchomienia suwnic bramowych na zbiornikach LNG

Ogłoszenie o dialogu technicznym

1. Opis techniczny przedmiotu dialogu

2. Regulamin dialogu

3. Wniosek o dopuszczenie do udziału w dialogu - wzór

4. Informacja o przedłużeniu terminu składania wnioskówwięcej

21.06.2018 „Dostawa dwóch regazyfikatorów typu SCV”, RZ/42/ZP/2018/PLNG

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia ("SIWZ")

3. Załącznik nr 1 SIWZ - udostępniany jest po złożeniu oświadczenia o zachowaniu poufności 

4. Załącznik nr 2 SIWZ

5. Załącznik...więcej

Drukuj do pliku