Start > O firmie > Przetargi > Zamówienia niepubliczne

Przetargi


Zamówienia niepubliczne

20.06.2017 „Wykonanie projektu i przebudowa stanowiska do przeładunku LNG na cysterny samochodowe”, RZ/39/ZN/2017/PLNG

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. Oświadczenie o zachowaniu poufności

3. Informacja o przedłużeniu terminu składania ofertwięcej

23.05.2017 Wykonanie i posadowienie oznakowania poziomego i pionowego dróg wewnętrznych i placów oraz stref zagrożenia wybuchem, RZ/28/ZN/2017/PLNG

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. Oświadczenie o zachowaniu poufności

3. Informacja o przedłużeniu terminu składania ofert

4. Informacja o przedłużeniu terminu składania ofert

5. Informacja o przedłużeniu terminu składania ofertwięcej

15.05.2017 Usługi konsultacyjne i doradcze świadczone dla Polskiego LNG S.A. w zakresie użytkowania systemu Asset Management MAXIMO, RZ/30/ZN/2017/PLNG

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

3. Opis przedmiotu zamówienia

4. Wzór oferty

5. Oświadczenie - wzór

6. Wykaz zamówień - wzór

7. Lista osób - wzór

8. Wzór umowy

9. Informacja o...więcej

Drukuj do pliku