Start > O firmie > Przetargi > Zamówienia niepubliczne

Przetargi


Zamówienia niepubliczne

12.10.2017 „Zakup stołu do badania zaworów”, RZ/62/ZN/2017/PLNG

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia ("SIWZ")

3. Załącznik nr 1 SIWZ

4. Załącznik nr 2 SIWZ

5. Załącznik nr 3 SIWZ

6. Załącznik nr 4 SIWZ

7. Załącznik nr 5 SIWZ

 

więcej

12.10.2017 „Dostawa środków ochrony indywidualnej, higieny osobistej i obuwia roboczego dla pracowników Pionu Eksploatacji w Polskim LNG S.A.”, RZ/61/ZN/2017/PLNG

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia ("SIWZ")

3. Załącznik nr 1 SIWZ

4. Załącznik nr 2 SIWZ

5. Załącznik nr 3 SIWZ

6. Załącznik nr 4 SIWZ

7. Załącznik nr 5 SIWZ

8....więcej

Drukuj do pliku