Start > LNG > Terminal a Środowisko

Terminal a środowisko


Terminal a środowisko

Ochrona przyrody ma duże znaczenie dla Świnoujścia jako miasta uzdrowiskowo-turystycznego. Dlatego inwestor przewiduje do realizacji wariant najkorzystniejszy dla środowiska naturalnego, a funkcjonowanie terminalu LNG nie będzie negatywnie wpływać na walory uzdrowiskowe.

Terminal położony będzie w odległości ok. 1 km od granicy strefy uzdrowiskowej "C". Lokalizacja ta jest korzystna pod względem "róży wiatrów” i zgodnie z przeprowadzonymi obliczeniami rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w atmosferze będą dotrzymane wszelkie standardy jakości powietrza określone obowiązującymi przepisami prawa.

Cała inwestycja zostanie zrealizowana z poszanowaniem środowiska naturalnego. Dla zachowania zabytkowych fortów i bunkrów oraz  wydm szarych, terminal LNG zostanie odsunięty o ok. 750 metrów od linii brzegowej i powstanie w części wolińskiej Świnoujścia na terenie przemysłowym – obszarze Zespołu Portów Szczecin-Świnoujście – od dawna przeznaczonym pod rozwój.

Inwestycja nie ograniczy dostępu do obiektów turystycznych i nie obniży też w żaden sposób walorów turystycznych miasta. Jako typowa, prawidłowo zaprojektowana inwestycja przemysłowa wpisze się w nadmorski krajobraz, a przypływające do portu gazowce mogą stanowić dodatkową atrakcję turystyczną.

Drukuj do pliku