Start > Biuro prasowe > Aktualności > Wiadomość

Aktualności


16.11.2017

Spotkanie w urzędzie miasta Świnoujście

Bezpieczeństwo związane z funkcjonowaniem Terminalu LNG im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego było tematem przewodnim posiedzenia Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Świnoujściu, w którym uczestniczyli na zaproszenie Prezydenta Miasta przedstawiciele spółki Polskie LNG z grupy kapitałowej GAZ-SYSTEM.

Rozmowy dotyczyły awarii technicznej, jaka miała miejsce w dniu 29 października br. Na pytania przedstawicieli samorządu, rady miasta oraz instytucji związanych z bezpieczeństwem odpowiadali dyrektor Pionu Eksploatacji, pełnomocnik Zarządu do spraw BHP oraz p.o. dyrektora Biura Bezpieczeństwa spółki.

Poruszano kwestie  przebiegu akcji ratowniczej z udziałem Państwowej Straży Pożarnej (PSP), badania przyczyn awarii, komunikacji z mieszkańcami oraz planu działań informacyjnych i edukacyjnych na przyszłość.

Przedstawiciele spółki Polskie LNG podkreślali, że przyczyny awarii są badane przez specjalnie powołaną do tego komisję. Na stałe z pracownikami służb eksploatacyjnych spółki współpracują także niezależni eksperci oraz Komisja powołana przez Transportowy Dozór Techniczny.

- Najważniejszy w zaistniałej sytuacji jest fakt, że podczas awarii nie było bezpośredniego zagrożenia dla mieszkańców. W wyniku zdarzenia nastąpiła emisja odparowanego gazu do atmosfery. Sytuację na bieżąco monitorowały służby eksploatacyjne terminalu LNG i PSP. Już w kilkanaście godzin po wystąpieniu awarii wznowiono wysyłkę gazu do Krajowej Sieci Przesyłowej oraz zgodnie z wcześniej przyjętym harmonogramem realizowano bez żadnych zakłóceń załadunek cystern samochodowych – zapewniał Zbigniew Bobiński.

To najlepszy dowód na opanowaną sytuację oraz niekolidujące w żaden sposób z bezpieczeństwem mieszkańców skutki awarii.

- W tym tygodniu, także wg uzgodnionego harmonogramu, będzie miała miejsce kolejna dostawa LNG drogą morską – dodaje Zbigniew Bobiński.

- Współpraca ze spółkami zarządzającymi Terminalem LNG to dla nas ważny punkt polityki związanej z bezpieczeństwem naszego miasta – zaznaczył Prezydent Miasta Janusz Żmurkiewicz. –Jego mieszkańcy muszą mieć poczucie całkowitego bezpieczeństwa. Dlatego tak ważne są spotkania z ekspertami, abyśmy mieli kompleksowy obraz pracy gazoportu i w razie potrzeby dostosowali działania służb miejskich do zaistniałej sytuacji.

Podsumowując spotkanie, strony uzgodniły potrzebę organizowania szkoleń oraz akcji edukacyjnych dla mieszkańców oraz częstszych komunikatów dotyczących pracy Terminalu LNG.

Drukuj do pliku