Start > Aktualności > Aktualności > Wiadomość

Aktualności


09.11.2017

Wspólnie na rzecz rozbudowy Terminalu LNG w Świnoujściu

9 listopada 2017 r. w Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie przedstawiciele spółki Polskie LNG (Grupa Kapitałowa GAZ-SYSTEM) podpisali dwa ważne dla rozwoju Terminalu LNG im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego dokumenty – list intencyjny z Morskim Oddziałem Straży Granicznej w zakresie lokalizacji stanowisk dla jednostek pływających oraz porozumienie z Zarządem Morskich Portów Szczecin i Świnoujście (ZMPSiŚ) odnośnie rozbudowy Terminalu o kolejne nabrzeże.

Dzisiejsza uroczystość to kolejny ważny krok w zacieśnieniu współpracy z naszymi interesariuszami. Cieszę się, że w ważnym i ambitnym projekcie rozbudowy Terminalu LNG mamy partnerów, którzy rozumieją strategiczne znaczenie tej inwestycji – powiedział  Bartłomiej Słoma, Prezes Spółki Polskie LNG.Wspólnie chcemy wzmocnić poziom bezpieczeństwa – zarówno w kontekście eksploatacji Terminalu LNG (obecnie i po jego rozbudowie), jak również szerzej rozumianego bezpieczeństwa energetycznego Polski – dodał Słoma.

W podpisanie listu intencyjnego oraz porozumienia zaangażowany był Wojewoda Zachodniopomorski.

Rozbudowa terminalu i jego bezpieczeństwo to kluczowa sprawa nie tylko dla rozwoju regionu Pomorza Zachodniego, to kwestia polskiej racji stanu – podkreślił  Krzysztof Kozłowski wojewoda zachodniopomorskiCieszę się, że tak szybko po oddaniu terminalu do użytku już zapadają decyzje o jego rozbudowie – dodał Kozłowski.

Dzięki podpisaniu listu intencyjnego ze Strażą Graniczną możliwe będzie zainicjowanie wspólnych działań mających na celu zlokalizowanie stanowiska dla jednostek pływających Straży Granicznej w rejonie basenu portowego w Świnoujściu.

– Jednym z naszych priorytetów jest zapewnienie bezpieczeństwa, dlatego od początku powstania terminalu jednostki pływające Morskiego Oddziału Straży Granicznej asystują gazowcom transportującym LNG. Budowa stanowiska dla naszych jednostek, a co za tym idzie stała obecność Straży Granicznej w rejonie terminalu z pewnością to bezpieczeństwo wzmocni, z korzyścią także dla portu i całej społeczności lokalnej – stwierdził kmdr SG dr Piotr PATLA, Komendant Morskiego Oddziału Straży Granicznej.

Z kolei efektem podpisania porozumienia z ZMPSiŚ w zakresie rozbudowy instalacji Terminalu LNG będzie współpraca w zakresie wymiany informacji i dokumentacji związanej z budową drugiego nabrzeża.

Wybór Świnoujścia na lokalizację w tamtejszym porcie terminalu do rozładunku LNG był niezwykle ważną decyzją, tak dla rozwoju samego portu, jak i miasta oraz regionu Pomorza Zachodniego. Ta inwestycja może poprowadzić Świnoujście do roli bałtyckiego lidera w przeładunkach LNG. Powstanie drugiego nabrzeża umożliwi realizację przez Terminal LNG dodatkowych usług, tj.:  załadunek i rozładunek zbiornikowców małej i średniej skali, przeładunek LNG typu transshipment (ze statku przy nabrzeżu rozładunkowym na statek przy nabrzeżu przeładunkowym), załadunek jednostek bunkrujących skroplony gaz ziemny oraz bunkrowanie gazu ziemnego – powiedział Dariusz Słaboszewski, prezes ZMPSiŚ S.A.

Terminal LNG to ważny element tzw. Bramy Północnej. Pozwoli ona zbudować pełną niezależność Polski w zakresie dostaw gazu, zintegrować europejski system przesyłowy gazu, a w rezultacie umocnić pozycję naszego kraju na gazowej mapie Europy.

Rozbudowa terminalu w Świnoujściu jest elementem kompleksowej strategii rozwoju grupy kapitałowej GAZ-SYSTEM. Zwiększenie funkcjonalności i nowe usługi oparte o LNG będą służyły i rozwijały rynek gazu ziemnego w Polsce. Dostrzegamy również duży potencjał w basenie Morza Bałtyckiego w oparciu o skroplony gaz ziemny – zaznaczył Paweł Jakubowski, Dyrektor Pionu Rozwoju GAZ SYSTEM.  

Decyzja o rozbudowie Terminalu LNG w Świnoujściu została podjęta na podstawie wyników studium wykonalności, które odebrano pod koniec sierpnia br. Realizacja projektu zakłada wykorzystanie środków unijnych w ramach działania 7.1. Funduszu POIiŚ.

Zakończenie rozbudowy Terminalu o drugie nabrzeże planowane jest w 2021 roku.

***
Osoby do kontaktu: 
Agnieszka Muchla, Rzecznik Prasowy Wojewody Zachodniopomorskiego
tel. 91 430 35 71, e-mail: rzecznik@szczecin.uw.gov.pl

Tomasz Pietrasieński, Rzecznik Prasowy GAZ-SYSTEM
tel. 22 220 18 12, tel. kom. 885 888 849, e-mail: rzecznik@gaz-system.pl

kpt. SG Andrzej Juźwiak, Rzecznik Prasowy Komendanta Morskiego Oddziału Straży Granicznej w Gdańsku
tel. 58 524 20 10, tel. kom. 665 998 810, e-mail: rzecznik.morski@strazgraniczna.pl

Monika Woźniak Lewandowska, Rzecznik Prasowy Zarządu Morskich Portów Szczecin Świnoujście
tel. 91 430 81 88, e-mail: press@port.szczecin.pl

Drukuj do pliku