Start > Aktualności > Aktualności > Wiadomość

Aktualności


03.01.2011

Rok wytężonej pracy nad terminalem LNG w Świnoujściu

Budowa terminalu LNG o kilka miesięcy wyprzedza harmonogram. Generalny Realizator Inwestycji prowadzi właśnie ostatnie badania gruntu przed rozpoczęciem intensywnych robót ziemnych. Wkrótce spodziewane są pierwsze transze dotacji ze środków Unii Europejskiej. Rok 2010 był dla projektu przełomowy, obfitował w kluczowe wydarzenia i decyzje.

Budowa pierwszego w Europie Środkowej terminalu LNG to nie tylko znaczące przedsięwzięcie techniczne, ale również gospodarcze. Szybkie tempo realizacji projektu zależy przede wszystkim od perfekcyjnego przygotowania jego budżetu. Najistotniejszą z punktu widzenia polskich podatników kwestią było zapewnienie inwestycji stabilnego, solidnego i możliwie najtańszego finansowania. Zadanie to zrealizowane zostało z nawiązką. Zgodnie z podpisanymi umowami i otrzymanymi deklaracjami, spółka Polskie LNG S.A. (PLNG) mogłaby liczyć na budżet w wysokości 6 mld zł. Tymczasem koszt inwestycji wynosi niespełna 3 mld zł.

– Kluczowym wyzwaniem jest dla nas obecnie zapewnienie optymalnej struktury finansowej. Przede wszystkim zabiegamy o dotacje z instytucji europejskich. Są one bezzwrotne, dzięki czemu znacząco obniżają koszt, jaki ponosi strona polska. Następnie należy określić najbardziej korzystny podział pomiędzy wkładem własnym a kredytem bankowym, który spłacany będzie w przyszłości ze środków wypracowanych przez działający terminal – wyjaśnia Zbigniew Rapciak, Prezes Zarządu Polskiego LNG S.A.

W 2010 r. Komisja Europejska przyznała spółce Polskie LNG 55 mln euro w ramach Programu Recovery (Europejski program energetyczny na rzecz naprawy gospodarczej). PLNG złożyło także wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) – do Instytutuu Nafty i Gazu, pełniącego rolę Instytucji Wdrażającej. Ostateczna decyzja w tej sprawie i podpisanie umowy planowane jest na styczeń 2011 r.

Skonstruowanie budżetu projektu pozwoliło na wyłonienie i podpisanie umowy z Generalnym Realizatorem Inwestycji (GRI). Z rywalizacji o tak pożądany kontrakt zwycięsko wyszło konsorcjum Saipem-Techint-PBG. Jego uczestnicy mają za sobą doświadczenia z budowy kilkunastu terminali LNG na całym świecie. Przygotowany na zlecenie PLNG teren inwestycji został przekazany GRI 17 września br. Od tego momentu firmy przygotowały pełne zaplecze budowy oraz przeprowadziły serię dodatkowych badań gruntu. Zamówiona została również specjalna stal niklowa do budowy kriogenicznych zbiorników na LNG. W I kwartale 2011 r. ruszą intensywne prace ziemne, a następnie położone zostaną fundamenty zbiorników gazu.

Równocześnie realizowane były pierwsze zobowiązania finansowe. Polskie LNG wypłaciło konsorcjum w dwóch ratach kwotę 295 mln zł, czyli zaliczkę w wysokości 10 proc. wartości budowy terminalu. Spółka zawarła także - niespotykaną wcześniej na polskim rynku - umowę ubezpieczeniową z konsorcjum, na czele którego stoi PZU SA. Pakiet polis o wartości 4,5 mld zł obejmuje nie tylko proces wznoszenia obiektu, ale również ryzyka związane z transportem jego elementów oraz ewentualność utraty przychodów.

W mijającym roku podjęta została także decyzja o olbrzymim znaczeniu nie tylko dla funkcjonowania terminalu, ale dla całej branży LNG. Dzięki współpracy PLNG, Akademii Morskiej w Szczecinie i Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, powstanie Europejskie Centrum Szkolenia LNG. Jego absolwenci mogą w przyszłości zasilić kadry podobnych obiektów na całym świecie. Tego rodzaju ośrodki naukowo-dydaktyczne są bowiem wyjątkowo nieliczne. Polska placówka będzie dopiero trzecią i zarazem najnowocześniejszą w Europie.  Tymczasem na naszym kontynencie działa już 19 terminali LNG.

Zrealizowanie w mijającym roku wszystkich zadań umożliwiających rozpoczęcie właściwej budowy terminalu daję gwarancję, że obiekt będzie gotowy na dzień 30 czerwca 2014 r. Kilka miesięcy wcześniej terminal LNG w Świnoujściu będzie już zdolny do ostatecznych testów, w tym do odbioru próbnych dostaw LNG.

* * *

Budowa terminalu LNG została uznana przez Rząd za strategiczną inwestycję dla bezpieczeństwa energetycznego kraju, ponieważ umożliwi Polsce odbiór gazu ziemnego drogą morską praktycznie z dowolnego kierunku na świecie. Terminal LNG powstanie w Świnoujściu, na terenie przeznaczonym pod rozwój portu. Pozwoli na odbiór do 5 mld m3 gazu ziemnego rocznie, z możliwością rozbudowy do 7,5 mld m3 (obecnie Polska zużywa ok. 14 mld m3 gazu rocznie). Budowa terminalu LNG w Świnoujściu to pierwsza tego typu inwestycja nie tylko w Polsce, ale także w Europie Środkowo-Wschodniej. Zakończenie budowy terminalu planowane jest na 30 czerwca 2014 roku.

Drukuj do pliku