Start > Aktualności > Aktualności > Wiadomość

Aktualności


15.01.2010

Spółka Polskie LNG inicjuje zwołanie sesji Rady Miasta ws. budowy gazoportu

Podczas spotkania z mieszkańcami miasta, zorganizowanego 15 stycznia 2010 r. przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Prawobrzeża Świnoujścia, Dyrektor Biura Zarządu Polskiego LNG Dorota Hranyczka poinformowała, iż wychodząc naprzeciw dużemu zainteresowaniu realizacją terminalu LNG prezes Spółki Zbigniew Rapciak wystąpił do prezydenta Świnoujścia i Przewodniczącego Rady Miasta z inicjatywą poświęcenia tej tematyce jednej z najbliższych sesji Rady Miasta Świnoujście. Termin takiej sesji oraz jej program ustalone zostaną w najbliższym czasie.

Zadaniem Polskiego LNG S.A. jest budowa i eksploatacja terminalu skroplonego gazu ziemnego (LNG) w Świnoujściu, stanowiącego podstawę gazoportu. Powstanie terminalu LNG pozwoli na odbieranie drogą morską gazu ziemnego z dowolnego kierunku na świecie, co przyczyni się do zwiększenia energetycznego bezpieczeństwa kraju. Decyzja rządu o lokalizacji tej inwestycji w Świnoujściu jest efektem starań lokalnych władz, wspartych przez władze Województwa Zachodniopomorskiego, parlamentarzystów regionu oraz silnego nacisku lokalnej opinii publicznej. W procesie poprzedzającym podjęcie tej decyzji przedstawiciele lokalnej społeczności wskazywali na ekonomiczne i pozaekonomiczne korzyści, jakie budowa terminalu LNG przyniesie nie tylko mieszkańcom Świnoujścia, ale też całego Pomorza Zachodniego. Korzystna dla Świnoujścia decyzja lokalizacyjna uznana została za wielki sukces lokalnej społeczności - to oczywiste, bo inwestycja ta przyniesie miastu wiele korzyści, wśród nich wysokie wpływy z podatków (ich wartość zbliżona jest do nakładów ponoszonych corocznie przez Świnoujście na utrzymanie i rozwój placówek oświatowych), dochody dla lokalnego biznesu, rozwój infrastruktury miejskiej, pobudzenie rozwoju gospodarczego. Lokalizacja w Świnoujściu tak dużej inwestycji może pomóc w pozyskaniu kolejnych inwestorów.

Już rok przed planowanym wmurowaniem kamienia węgielnego pod budowę terminalu skroplonego gazu ziemnego (LNG) w Świnoujściu spółka Polskie LNG S.A. zobowiązała się do realizacji inwestycji w infrastrukturę miejską.  Na podstawie porozumienia, zawartego  15 lipca 2009 r. z prezydentem Świnoujścia Januszem Żmurkiewiczem, Spółka zrealizuje oczekiwane przez władze miasta inwestycje drogowe. Kosztem 7 mln zł Polskie LNG S.A. przebuduje ul. Ku Morzu, podwyższając jej standard, mieszkańcy Świnoujścia i odwiedzający miasto turyści otrzymają też do dyspozycji nową ścieżkę rowerową biegnącą wzdłuż tej ulicy. Wybudowany zostanie parking dla 100 samochodów oraz nowe zejście na plażę. Porozumienie przewiduje również budowę wiaduktu nad ul. Barlickiego. Podjęto też decyzję o zakupie specjalistycznego wozu strażackiego za ok. 6 mln zł.

Intencją spółki Polskie LNG S.A. jest realizacja tej inwestycji w ścisłym porozumieniu i współpracy z władzami miasta i przedstawicielami lokalnej społeczności. Plany dotyczące budowy i funkcjonowania gazoportu prezentowane były podczas sesji rady miejskiej 13 września 2007 r. Informacje o planach Spółki, zakresie i harmonogramie realizowanej inwestycji oraz zasadach funkcjonowania terminalu LNG mieszkańcy miasta mogli uzyskać podczas dyżurów, organizowanych w punkcie informacyjnym w Świnoujściu od września 2007 r. (do tej pory odbyło się 17 takich spotkań). W najbliższym czasie zorganizowane zostaną kolejne spotkania informacyjne z udziałem ekspertów, podczas których uzyskać będzie można odpowiedzi na wszelkie pytania dotyczące zasad funkcjonowania terminalu LNG, kwestii bezpieczeństwa i zagadnień dotyczących ochrony środowiska naturalnego. Przedstawiciele Polskiego LNG S.A. wzięli udział w debacie na temat gazoportu, zorganizowanej przez gimnazjalistów ze Świnoujścia. Prezes Spółki zaprosił również do współpracy dyrektorów świnoujskich szkół – w bieżącym roku Polskie LNG S.A. skoncentruje się na wsparciu edukacji dzieci i młodzieży. Podjęta już została decyzja o remoncie sali oraz zakupie sprzętu komputerowego dla Środowiskowego ogniska wychowawczego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Nr 1 w Świnoujściu. Dzięki wsparciu Polskiego LNG S.A. wyremontowana zostanie również sala rehabilitacyjna w gimnazjum integracyjnym Zespołu Szkół Publicznych nr 4.

Polskie LNG S.A. deklaruje wsparcie kolejnych ważnych społecznie inicjatyw, zmierzających do rozwoju miasta i lepszego zaspokojenia potrzeb jego mieszkańców.  W tej sprawie zgłaszane są liczne projekty i postulaty. Spółka jest otwarta na kontynuację rozmów w tej sprawie.

Drukuj do pliku